Brobygning mellem børnehaven og SFO – video i børnehøjde

Snart skal en masse børnehavebørn til at møde en ny verden – skoleverdenen. Det er en stor verden, når man kommer fra låste låger, indhegninger og fri leg. Pludselig er der mindre voksenstyring og mere ansvar for egen hverdag.

Det er uden tvivl en stor omvæltning, så hvordan giver vi dem bedst muligt en hjælpende hånd med at klare de mange nye informationer. Svaret er ofte at vi inviterer deres forældre til møder, vi skriver breve, mails, og laver informationsfoldere, børnehaven svinger måske forbi og ser legepladsen…

Med andre ord får børnene alt deres information fra anden side, second hand, nedskåret, fortolket og prioriteret af voksne som faktisk ikke kender SFO og skole meget bedre end børnene selv. Det er lidt ærgerligt. De voksne gør det jo i bedste mening og for at give børnene en god overgang.
MEN det ER et stort skifte og børnene har ingen anelse om hvad halvdelen af ordene vi tager for givet betyder. Hvad er et frikvarter? Hvor længe varer en skoledag? Hvornår er man i skole og hvornår er man i SFO?

Sidste år besluttede vi at tage informationen ned i børnehøjde og slå et par fluer i samme smæk. Vi optog små film med de voksne, som skulle tage imod børnene når de startede hos os i maj. De voksne præsenterede så SFOen og hvad der forventedes af dem.

Vi satte fokus på de små problemstillinger de første dage – hvor er garderoben, hvordan krydser man sig ind, hvordan siger man hej og farvel osv. Alt sammen talt til børnene! De videoer redigerede jeg så i Windows Movie Maker – nemt og lige til (I år bliver det nok WeVideo gennem Skoletube).

Så blev der tilføjet hyggelig musik og speak hvor det manglede, og så var vi klar. Videoerne blev lagt op på forældreintra, med besked til forældrene om at vise dem til børnene.
Effekten var stor – mange børn var enormt trygge ved specielt Tine (som havde været primært præsenteret i videoen). De kom hen til hende og fortalte at de havde set hende på videoen (hvilket sjovt nok fik gjort os opmærksomme på en lille sjov detalje. De kendte hende RIGTIG godt – men vi havde glemt at sige Tines navn på videoen, så ligegyldigt hvor godt de kendte hende, så vidste de ikke hvad hun hed. Den erfaring tog vi også med i posen, og i år sætter vi lidt fokus på at de voksne får sagt deres navne. Vi vil også prøve at stemningssætte de voksne mere, så børnene ved hvad de kan (bruges til).

Det hele tog meget kort tid at producere og effekten var stor i hvor trygge børnene var og hvor hurtigt de forstod hvad de skulle.
Hvis i har spørgsmål til projektet er i meget velkomne til at fange mig.

Som et lille ps. kan jeg afsløre at det samtidig var min projekt-opgave til “Medier og kommunikation PD-modulet Mediepædagogisk håndværk” på Campus Carlsberg. 

O Skole Mio

Forældreintra er en af de største hjælpemidler OG en af de største bekymringer i folkeskoleverdenen. Forældrene forventes at kigge på siden et par gange om ugen, mens lærerne ikke altid er fuldt uddannet i rent faktisk at lægge noget nyt derop. Billeder er det vi helst vil se, men oftest er det også det der giver de største problemer for lærere og pædagoger at opsætte på siden. Der er minimum 3 forskellige  veje at til gå billede-upload på intra, men de har hver deres 3 resultater. Det er en jungle som selv IT-nørderne skal tænke over hver gang de skal igennem. Men denne artikel skal ikke handle om frustrationen fra de ansattes side, men derimod redningen til forældrene som er trætte af ustabile mobil-sider (som altså ikke er en app – kære venner – men bare en side optimeret til brug på en mobilskærm).

O Skole Mio, er derimod en app (applikation) som kan hentes til Android telefoner på Google play. App lægger sig som en dyne (Udviklerens egne ord) rundt om skolens forældreintra og gør det nemmere at tilgå forældreintra på en stabil facon. Derudover kan den gemme dit login så du altså ikke skal logge ind hver gang, og den har nemt ved at tilgå 2 forskellige skoler, hvis dine børn eksempelvis går på hver sin skole. Det eneste det kræver er faktisk bare at din skole er på listen over skoler som kan tilgåes af O Skole Mio. I skrivende stund er listen på 614 skoler – med Fuglsanggårdsskolen (min skole) som den sidst tilføjede.

Jeg ville selvfølgelig gerne have været med på vognen før og kunne fortælle jer om denne HELT NYT TING, SOM INGEN HAR OPDAGET ENDNU – men sådan skulle det ikke være i denne omgang. Der er p.t. ca. 2500 aktive brugere og 4500 installationer af O Skole Mio ude i de danske hjem.

 

Skoleporten 7 – Hvorfor du skal bruge administrator-rettigheder

På mange skoler rundt om i landet sidder der pædagoger som slet ikke ved hvad “det der intra” er. Det er bare noget skolen har på deres hjemmeside og vedrører som sådan ikke os. Den holdning er jeg rent faktisk stødt på ude i det virkelige liv, hvor uvirkeligt det end lyder i 2012. En enkelt gang er jeg blevet grint af af en SFO-leder da jeg fortalte ham at menupunktet SFO på hans skoles skoleport kun indeholdt en beskrivelse af åbningstiderne og så en række forbud som var skrevet 4 år før. Han grinte fordi “skolens hjemmeside da ikke havde noget med hans SFO at gøre…” I så fald måtte jeg jo prøve at gøre manden opmærksom på at det jo så var underligt at de havde et menupunkt på skolens skoleport. Det mente han ikke var hans problem…

Jeg vil lige her nævne at den nævnte leder arbejdede på en forholdsvis højt profileret skole – og også lige nævne at han ikke er der længere.

Artiklen her handler ikke alene om hvorfor man som pædagog skal være til stede på intra, men også hvorfor man skal gå skridtet videre og have en pædagog repræsenteret som administrator på skoleporten.
Fordelene er mange ved at være på intra – alene beskedsystemet er essentielt for at lave godt pædagogisk arbejde. Dernæst kommer booking, skemaer, delemapper, teamoversigter, samarbejdet generelt og meget mere. Synligheden og overblikket som følger med at være en del af intra kan ikke overvurderes. MEN – en af de store hurdler for enhver pædagog der åbner Skoleporten for første gang er at finde ud af at orientere sig imellem lærere og et system indrettet til dem. Derfor er det vigtigt at der hurtigt udpeges en pædagog, som er superbruger (eller hurtigt kan blive det) og henvender jer til skolens ledelse om at denne skal have administratorrettigheder på Skoleporten. Med det ansvar følger selvfølgelig nogle arbejdsopgaver, men de er for det meste kun til glæde for pædagogerne. Det kan være at holde personalelisten ajour, med tilknyttede primærpædagoger og ansvarshavende på de korrekte klasser eller børn. Nu kan skolepsykologen pludselig nemt orientere sig om hvem det er vigtigt at invitere til et møde om et specifikt barn, og jeres forældre sender “næsten” automatisk beskeder til alle voksne tilknyttet klassen når de skal orientere om noget der er mere vigtigt end hvorvidt barnet skal holde sin fødselsdag fredag eller mandag i klassen.

Der er mange fordele ved at være administrator på intranettet. Der er blandt andet fri adgang til at skabe og redigere de nødvendige mapper, indhente information og indtaste den lige så. Du er også sikker på at de oplysninger der står om SFO er aktuelle og korrekte, da det jo er dig der indskriver dem. Med lidt mild konkurrence kan man også få lagt billeder op af samtlige af ens kolleger på intra, så de er nemme at genkende for forældre, lærerkolleger og førnævnte skolepsykolog som måske ikke har mødt jer tilstrækkelig nok gange til at få indprentet sig navnet eller ansigtet på jer.

Adgang til at lave NYT fra SFO følger også med i mulighederne og ansvarsområderne som skal påtages. Hvis ikke i har en SFO-del hvor i informerer på intra, så er NYT fra SFO et godt værktøj. Det er et godt værktøj for lederen der skal informere forældre om noget på en hurtigt facon. Det er også et godt værktøj for administratoren som ikke kan finde ud af lave hjemmesider. (I skriver bare for et tilbud hvis i gerne vil have en).

Såfremt i har en webdesign-kyndig pædagog (læs: nørd som mig) på stedet eller mulighed for at få arbejdet lavet, så er det alfa og omega at I har en administrator blandt jer, for så kan i indsætte websiderne direkte i skoleporten (se eks: www.fu-ltk.dk under SFO).

Så med en administrator får i informeret forældre og kolleger bedst muligt om jeres virke, får sat jeres samarbejde i system, får profileret jeres kunnen udi det pædagogiske og får maksimal indflydelse på hvordan I opfattes som institution.

Skoleporten 4 – Skolehjemsamtaler – Hvor er det nu de er….?

Ting vi gør cirka 1-2 gange om året, glemmer vi hvordan skal gøres. Det kender vi vist allesammen og i særdeleshed i sammenhæng med skoleporten.

Samarbejdet mellem forældrene, lærerne og pædagogerne er vigtigt for at give børnene de bedste muligheder for udvikling og tryghed – det kan vi nok alle være enige om. Derfor er det vigtigt, at vi får alle forældrene ind til vores samtaler, og desværre virker det ikke altid optimalt, at sætte en tilmeldingsseddel op i garderoben. Derfor skal I lægge den op på intra! “Jamen vi ved ikke hvordan”… Det gør i lige om lidt – og jeg sørger også for at i undgår de klassiske begynderfejl og slipups.

“Jamen jeg ved ikke hvorhenne det er i Intra?”
Som med så mange andre ting, som handler at lægge noget på intra, så skal det findes via dit PERSONALEINTRA (som det forhåbentligt hedder hos jer). Der logger du ind som sædvanligt og går over på menuknappen ADMIN (administration). Så går du ned til punktet FORÆLDREINTRA og trykker på det. Dette åbner en mængde menuer (mængden varierer alt efter om du har administrationsrettigheder til forældreintra eller ej). Nu skal du , i venstre menurække, finde punktet SAMTALER.
Når du har klikket på den får du en oversigt over de oprettede samtaler der er, eller har været, i klassen.  Oppe i højre hjørne finder du nogle små ikoner, som blandt andet viser muligheden for at skabe en NY SAMTALERÆKKE.

“Nu er der en masse muligheder og hvad gør jeg så?”
Elementært min kære Watson –  Dine samtaler skal have en OVERSKRIFT såsom skole/hjemsamtaler – hvis det ikke er normalt, at SFO deltager så angiv det evt, da det ikke er alle forældre (og pædagoger), der opfatter SFO som værende en del af skolen.
Dernæst skal der være en BESKRIVELSE af samtalerne – Hvor foregår de, hvem deltager, skal børnene med, forventes det at forældrene har kigget på målskiver, opgaver eller lignende inden de kommer til samtalen.

Næste skridt er at angive klassen, eller i tilfælde af at der er flere klasser, der skal mødes med den samme lærer/pædagog, så kan du jo markere to klasser. Dette gøres ved at markere klassen i MÅLGRUPPE og rykke den over til højre side med ENKELTPILEN (med dobbeltpilen får du inviteret samtlige klasser på skolen – og selv om vi begge ved at du er fantastisk til at afholde skole/hjemsamtaler, så er det måske alligevel at tage munden for fuld).

Nu skal der sættes datoer af. Disse fastsættes ved at trykke på det lille kalenderikon og dermed vælge UDPEG DATO. Nu afsætter du så den dato, eller de datoer, som du har besluttet og sikrer dig undervejs, at du ikke ved et uheld er endt i næste år, fordi du prøvede at skifte til næste måned, men trykkede på den forkerte knap. Det er desværre alt for nemt at lave denne fejl.
Så skal du vælge et tidsinterval, og der får du nogle valgmuligheder. Normalt (hos os) er samtalerne på 15 minutter, men i nogle klasser vil man gerne have 5 minutters PAUSE mellem samtalerne (i andre klasser vil man godt have flere års pause mellem hver samtale) og det er der desværre ikke automatisk mulighed for at tilføje i Skoleintra. Så hvis i ønsker det, kan i enten tilføje det senere i oprettelsen (MEGET BESVÆRLIGT), eller i kan vælge at sætte 20 minutter af til samtalerne herinde og så i beskrivelsen skrive at samtalen varer 15 (LIDT MISVISENDE OG VIL BLIVE MISBRUGT) og dernæst bruger pædagogerne og lærerne 5 minutter på at vende de aftaler der er blevet lavet (og tisse). Hvis i hellere vil have 15 minutter eller mere som pause på et tidspunkt i løbet af dagen (MEGET NEMMERE), så skal i ikke gøre noget endnu – det kommer jeg tilbage til.

Dernæst skal i have afsat en periode, for hvornår fra og til man kan melde sig på disse samtaler. Jeg vil anbefale jer, at sætte tilmeldingsstart til den selv samme dag i opretter samtalerne, for så får i en hurtigere tilmelding. Jeg vil også råde til at tilmeldingsfristen ikke bliver alt for lang, da mange så vil udsætte at skrive sig på.
Husk på at der ofte er nogle, som ikke lige få gjort det, eller ikke havde opdaget, at du havde skrevet noget ud på opslagstavlen, ophængt notits på klassedøren, nævnt til forældremødet og skrevet personlige beskeder til dem på intra i flere omgange. Sådan er det! Husk derfor blandt andet at markere med flueben i den lille boks ved siden af “skal der automatisk dannes et opslag, som gør opmærksom på samtalerne”. Hvis i bruger aktivitetskalenderen, kan det også være en god ide at sætte flueben i feltet, om at det skal tilføjes til aktivitetskalenderen.

“Skal jeg så klikke på næste?”
Ja, hvis du er tilfreds med det du har skrevet- ellers kan du altid vende tilbage og redigere i det, men det er selvfølgelig nemmere, at have styr på det inden du går videre.
På næste side er der to vigtige ting du skal være opmærksom på: Hvornår STARTTIDSPUNKTET er for samtalerne og hvilket ANTAL SAMTALER der skal være.
“Nemt nok” tænker du – “Børnene har fri fra skole klokken 13, så der starter vi!” NEJ – skal du ikke både tisse, have en kop kaffe med, finde papirerne frem og have børnene ud af døren i klassen. Sæt tid af til at nå frem til lokalet, gøre dig klar og have taget en dyb indånding, inden det første hold forældre træder ind af døren, for ellers er du allerede forsinket, inden du er begyndt. Her går jeg udfra at i, lige som jeg, er en del af undervisningen.
“Ok, men antallet af samtaler, det har jeg tjek på” tænker du – “Der er 22 børn i klassen så det må jo betyde 22 samtaler afsat”. NEJ, vent lidt – vil du ikke gerne have en pause i løbet af samtalerne? Jeg skrev højere oppe, at hvis man ville have en pause på lidt længere tid, så ville jeg forklare det senere. Det skal jeg nok, men lige nu skal du kun tage stilling til hvor lang pause du vil have, og hvor mange. Hvis dine samtaler er sat til at vare 15 min, og du gerne vil have 30 min pause, så sætter du 2 yderligere samtaler af på antallet. Husk dog på hvis du har fordelt samtalerne over 2 dage og gerne vil have 30 minutter begge dage, så skal du afsætte det dobbelte – altså 4 samtaler oveni. Jeg skal nok forklare hvorfor om lidt.
Husk at tænke på om samtalerne skal fordeles ligeligt på de to dage, eller om i gerne vil starte blødt ud med lidt færre, eller måske tværtimod gerne vil have overstået en ordentligt bunke til at begynde med, så det ikke bliver så tungt i den anden ende, når man er lidt mere udmattet.

Ok – og når jeg har tjek på antal og starttidspunkt, så skal jeg trykke på næste igen ikke?
Jo, gør du bare det. Så vil du komme til en side, hvor du kan se dine samtaler sat op med tidspunkter. Her er det fristende lige at begynde at ændre på et tidspunkt for at sætte en pause ind, men som lovet så skal jeg nok sørge for, at i får klaret det på en meget bedre måde. Problemet er nemlig, at tidspunkterne ikke tilpasser sig, når du ændrer et sted. Så du skal altså ændre hele planen igennem, hvis du vil sætte 5 minutter ind et sted. Så se efter om datoerne er som de skal være og om starttidspunktet holder. Tæl også for en sikkerheds skyld efter, om samtalerne er fordelt, som du ønsker det på de to dage. Hvis alt stemmer, så lad det endelig være og vælg at gå videre.

“Alt ser ud til at stemme men du sagde at du ville lære mig at lægge pauser ind?”
Og det er vi nået til nu! Pauserne kan lægges ind ganske smart ved nu at gå ind og vælge TILMELDINGER oppe ved de små ikoner. (Se illustrationen)
Når du har klikket der, kan du se det følgende billede:
Hvis du klikker på ansigtet markeret med gult (eller faktisk bare på den hvide ramme ved siden af), kommer der en pop-up, hvor du får mulighed for at reservere en tid til en elev, sætte et navn på tiden, hvis der er en elev, du ved skal have den første eller sidste tid (eller måske den før pausen, så der er lidt ekstra tid, hvis der er behov), men du får sørme også mulighed for at vælge PAUSE nederst. Det giver dig altså muligheden for at opsætte en bestemt tid som pausetid.

Nu er der kun tilbage at klargøre hvad der skal siges til samtalerne og aftale hvem der siger hvad. God fornøjelse.

Skoleporten 3 – Webavisen – Børnenes Online-avis

Webavisen er et fremragende værktøj til at fange børnenes interesse, for hvad der foregår på SFO’en og samtidig en mulighed for, at skabe en ansvarlighed for SFO’ens virke og muligheden for at præge det for børnene. Med webavisen kan børnene benytte sig af et af de bedste demokratiske værktøjer vi har i samfundet – pressen. Hvorvidt pressen skal være fri, skal man nok tænke lidt over, og eksperimentere lidt med. Med de rigtige børn ved roret kan man sagtens have en fri presse, hvor ansvarligheden ligger hos børnene selv for hvad der skrives (selvfølgelig kun i en vis udstrækning).

Er den frie presse en mulighed blandt børn?

Webavisen  er et værktøj, som ligger i elevintra, og arbejdes med gennem arbejdsrum. Det kan være lidt bagvendt at finde rundt i, men med lidt nysgerrighed så kan man komme langt. Allan og jeg lavede selv projekt med det uden at have afprøvet i en dybere grad, og kunne sagtens finde frem til de sidste detaljer, mens børnene skulle bruge det. Se resultatet her.

Webavisen giver mulighed for at opsætte en avis på nettet, som vi kender det fra mange hverdagsavisers hjemmesider: Ekstrabladet, Politiken osv. Du har altså muligheden for at at opsætte en avisforside, med store, mellem og små nyheder, som markerer vigtigheden af historien – eller for at gøre det nemmere forståeligt for børnene – længden af historien. Fra forsiden kan læsere så klikke på linksene og læse avisen online. Avisen er altså ikke til print, og vil få ødelagt sit format hvis man alligevel prøver.

Hvis du hellere vil lave en reel avis til at bladre i på nettet, så læs min artikel om ISSUU.

Klik på billedet for større udgave

Måden den opsættes på er gennem personaleintra. Når du er logget på kan du gå ind og via ADMIN-menuen, finde ELEVINTRA. Nu åbner der sig et nyt vindue, hvor du kan administrere og vedligeholde ELEVINTRA. Nu vælger du ADMINISTRER ARBEJDSRUM, og i venstre side finder du nu linket UNDERVISNING hvor du vælger AVISVÆRKSTED. Herfra er det lidt “business as usual”, med et lille ikon der indikerer “NY” og så laver du din avis. Der skal findes på et navn – tænk på sjove ordspil med jeres institutionsnavn for at få personificeret avisen bedst muligt. I samme skærmbillede kan du nu vælge ADMINISTRATION AF WEBAVISER. Her er voksenområdet, som du primært skal arbejde i. Børnene synes det er spændende, at de har adgang til så meget via deres elevintra, som de måske kun lige er ved at skabe et kendskab til. Webavisen kan, med godt udbytte, præsenteres samtidig med at børnene får introduceret elevintra på jeres skole. Det skaber en helhedsfornemmelse, og vil give dem et meget konstruktivt billede af, hvad elevintra kan bruges til.

Hvilke værktøjer skal jeg bruge nu?

Der er masser af muligheder, når først du har åbnet op for webavisens arbejdsrum. Du skal nu til at finde ud af, hvad børnene skal afprøve og bruge af værktøjer. Af tekniske værktøjer kan anbefales en diktafon til interviews, da de på den måde nemmere kan administrere interviewforløb. Børn skriver ikke så hurtigt, og kan ikke altid finde ud af at bruge stikord, hvilket gør det svært at nå mere end 5 spørgsmål til en person. Med en diktafon har børnene muligheden for at stille uddybende spørgsmål, uden at miste flowet i interviewet. Sørg også for at have nogle digitalkameraer klar, da børnene meget gerne vil dokumentere det de skriver om med billeder. Lær dem om at prioritere billeder, og vis dem at en normal artikel oftest kun har et enkelt meget sigende billede.

 Og for alt i verden så sørg for at have nogle bærbare klar, som kan stå standby til når børnene pludselig bliver tændt på at skrive.

Med lidt html-snilde kan du linke til en side hvor du ligger videoer op, og det åbner en endnu større mulighed op for dig, da børnene nu kan lave en tv-avis til at følge med deres webavis. Det vil sige at deres historier kan beskrives kort i en kort nyhedsudsendelse, og så uddybes i artiklerne. Husk dog på at små børn generelt skriver artikler på under 50 ord, så det kræver altså noget at dække det på denne måde. Hvis man gerne vil sætte børnenes skrivesikkerhed og hastighed op kan man støtte dem med programmet CD-ord, som er et hjælpemiddel til at læse sætninger, og stave korrekt. Og for alt i verden så sørg for at have nogle bærbare klar, som kan stå standby til når børnene pludselig bliver tændt på at skrive. Det der med at afsætte et tidsrum fungerer godt i starten, men efterhånden gælder det om at have muligheden der, når lysten melder sig.

Erfaringer:

Find banner og opsæt det først, da det kan være en lidt besværlig proces. Overvej om i i første omgang bare skal bruge et standard banner.

Børnene vil gerne tage mange billeder, men med en webavis er teksten ofte mere vigtig, da den giver fylde, så informer dine børn om at kun 1 billede kan komme med i hver artikel, så de vælger deres motiv med omhu. Sørg for at i har en redaktions-pc, hvor i kan uploade alle billederne, så de ikke ender på 10 forskellige bærbare.

Hav gerne en “redaktion” som består af forskellige børn, der dækker forskellig ting, eller har ansvaret for at der bliver skrevet noget om det. Det kan være at Ida og Ditte gerne vil skrive om mode og giver du dem ansvaret for det, så skal de nok udvikle konceptet endnu bredere. Og Morten vil garanteret gerne skrive om sport, mens Henrik er mere til rollespil, og Anders vil måske gerne bruge Toondoo til at lave tegneseriestriber til bladet. Men glem ikke Sofie, som bare gerne vil skrive et digt, eller en lille klumme om hvad der nu falder hende ind. Det kan faktisk give nogle rigtigt fede resultater.

Når projektet er overstået, så sørg for, at de børn som ikke har skrevet avisen (og dem som har selvfølgelig også), kan læse avisen på computere opsat et sted i institutionen. På den måde får børnene “credit” for deres hårde arbejde. Bed dine kolleger om at gå ind og læse avisen også – det tager oftest et par minutter. Når de så møder en af journalisterne på legepladsen eller over en kop the til morgenmaden, så kan de jo spørge ind til artiklen og kommentere, at de har læst den. Det styrker børnene gevaldigt at vide at deres arbejde blev læst, anerkendt og værdsat.

Rejsedagbog for tirsdagen på skoleintratræf 2012

Den forløsende søvn ramte korte efter at jeg kom hjem til Best Western i Kolding lidt over midnat. Maden og vinen havde været af en fin kvalitet så hyggen bredte sig hurtigt om bordet i den store teatersal på Comwell. Underholdningen var Steffen Brandt fra TV2 og han havde medbragt en sanglærke af rang, som jeg desværre aldrig fangede navnet på – måske Charlotte? De to var et fantastisk makkerpar, med den finurlige Steffen Brandt som gang på gang fik salen til at rocke og knække sammen af grin på skift. Stemningen kan bedst beskrives af den video jeg lægger ind i indlægget, så snart jeg ikke længere befinder mig i et tog på vej mod Virum fra Kolding med en internetforbindelse der kommer fra min telefons WIFI funktion. (ÆNDRING: VIDEOEN DRILLER SÅ JEG LIGGER LIGE ET SLØRET BILLEDE IND I STEDET…)

Undskyld - bare...undskyld. Jeg skal nok se hvad jeg kan gøre...

Jeg faldt, som håbet, i snak med nogle interessante gutter, som jeg hverken kan huske navnet på eller skolen på. En var skolebibliotekar fra Sønderjylland og havde været inde og kigge på PÆD-IT engang, så det kan jo være han læser dette – så skriv lige i kommentarfeltet! 🙂
Den anden var fra en friskole og have primært IT-vejledertimer. Den sidste var fra PLC og havde masser af jysk lune.

Vi snakkede om meget forskelligt, fra vores hverdag med IT og kolleger der skulle forstå det, til hvilke tjenester man kunne bruge. Til sidst stødte Lars Jensen fra Solutors til os, men da var klokken blevet mange og desværre nåede vi kun at snakke kortvarigt. Det skulle der dog være råd for tirsdag.

Som sagt gik det rimelig nemt at falde i søvn efter at have kørt på så længe og med så meget vidensinput, rødvin og god mad. Glæden var også stor da jeg vågnede kl 7.30 uden at nogle børn havde grædt i løbet af natten eller ligget i midten og sparket knæ i ryggen på mig. Et hurtigt bad, morgenmad og en kop kaffe og så var vi klar igen til at modtage endnu flere input.

Jeg har på det skammeligstetaget dette fra programmet, men det siger bare så meget.

Dagens første indslag var af Martin Hall (kunstneren – eller for de mere populærkulturede – ham fra Talent 2008). Han lavede et indlæg om at være vidne eller publikum, og publikum nød vi at være mens han med fantastisk fortælleevne formulerede sig elegant igennem historien der havde bragt ham til at være hvor han er i dag. Danmarks mest velformulerede og velklædte punk-kunstner. Da han var færdig fik han stående ovationer, som tydeligt markerede at vi var vågne og på – klar til endnu en dag.

Første indslag til mig omhandlede webetik, fremført på fornuftig vis af Anne Alanin fra EMU. Hendes indslag omhandlede meget de informationer, som kan indhentes fra EMU.dk i deres temaside om webetik. Der var masser af relevante cases, måder at gribe tingene an på og få folk til aktivt at tage stilling. Vi opdelte os i lokalet alt efter om vi var enige, eller uenige i et udsagn hun kom med. Det krævede refleksion og stillingtagen og var helt klart et værktøj jeg vil bruge som konsulent. Spørg eksempelvis et lærerkollektiv hvorvidt det er deres ansvar at lære børnene at agere online. Det gav her nogle meget forskellige holdninger og ingen undgik at tage stilling til hvad de mente om den sag. Desværre for mig havde jeg før opdaget EMU’s side om webetik og har faktisk en artikel liggende med et oplæg omkring den information der kan findes derinde, så der var ikke SÅ meget nyt for mig – men det var stadigvæk godt.

Dernæst stod den på erfaringsudveksling med Carsten og Bent omkring forældreintra, elevintra og Skoleporten. Det endte meget at omhandle mulighederne i editoren i Skoleportens opslagstavle, muligheden for et skydrev/skydrive i elevintra og sidst men absolut ikke mindst – forældreønsket om advisering når der er nye beskeder til dem i forældreintra. Flere spurgte ind til det, men umiddelbart kunne Bent, Carsten og Ole Windeløv fortælle at det er meget svært at få til at spille, specielt sammen med problematikken omkring informationssikkerheden, og også en udmærket pointe – den daglige kommunikation bliver rykket ud af skoleintra og fjerner dermed incitamentet for at kigge ind. I og med vi havde fået stillet en masse af spørgsmålene til gutterne fra UNI-C allerede inden frokost mandag, var der ikke så meget nyt for os der.

I pausen fik jeg henvendt mig til UNI-C infoskranken og opskrevet mig som skoleintra-instruktør. Jeg fortalte Martin Hovbakke Sørensen at jeg som pædagog gerne ville ud og fange nogle SFOer og fortælle dem om hvordan de kan/bør/skal bruge intra i deres daglige arbejde. Hermed en opfordring til at ringe til UNI-C og bede om en instruktør til jeres SFO. De vil vende tilbage til mig om hvorvidt jeg kan bruges omkring påsken. Allan og jeg fangede også Lars Jensen (produktchefen for SMART) fra Solutors, som jeg jo havde vekslet nogle få ord med inden det var sengetid aftenen inden. Jeg fik noget input omkring smartboards, IWB’s og touchskærme og hvilke fordele og ulemper der var ved at bruge de forskellige til de ting jeg havde tænkt i. Det gjorde kun godt for mig at høre, for det betød blandt andet at jeg droppede at få overtalt ledelsen til at få etableret en IWB i SFO’ens grupperum, men derimod skal jeg bare have adgang til et board og så en touchscreen til at vise de funktionaliteter og informationer som jeg gerne vil have placeret centralt når børnene ankommer med deres forældre, skal finde ud af hvad der er af muligheder pt, og når forældrene skal have informationer på vej ud af døren når de henter deres poder.

Jeg aftalte med ham at jeg ville kontakte ham angående eventuelle reference-SFO’er i omegnen. Forhåbentlig kan det give bid, og måske nogle nye veje at tænke i.

Beklager den dårlige billedkvalitet - mørkt lokale og HTC Desire - thats what you get!

Dagens næste indslag for mig var Mads Peter Galtt, som præsenterede et fremragende, tændt oplæg om skolen i skyen. Manden ved hvad han snakker om og han gør det på en måde, så det er svært ikke at blive revet med og lytte godt og grundigt efter. Han gav mig nogle ideer til at arbejde med forskellige værktøjer i blandt andet præsentationen af PÆD-IT. Kig gerne efter artikler om typewith.me og youtube searchstories som er inspireret af hans indslag. Sidst jeg så ham var med Malthe von Sehested – og han var det eneste der manglede ved årets træf for mig. Han er tydeligvis et tab for det danske skolevæsen! Men Gentofte er et rigere sted (altså udover at de i forvejen er rigere) fordi de har Mads Peter Galtt!

Afslutningsvis havde UNI-C skaffet Anders Høeg Nissen fra Harddisken på P1. Han forstod at hive os op af sæderne og lige klare os igennem et sidste oplæg. Oplægget med titlen ”Alting går hurtigere og der kommer mere af det” var et frisk pust omkring de mange muligheder vi bliver mødt med i vores smartphone (post-pc) hverdag. Vi tager billeder af vores mad, uploader den med Eatery-appen for at andre kan vurdere dens sundhed, stiller dig op på din sky-forbundede badevægt og holder øje med dine løberuter med RunTracker. Anders forstod at male et billede som endte med at placere sig et sted imellem nørdgasmisk og cyber-skræmmende. Sådan ser fremtiden ud, med interaktivitet, augmented reality og en konstant mulighed for at være forbundet til alt, alle steder, hele tiden! Apps som Wordlens (som jeg helt klart skal hente) hvor du kan få oversat teksten på et skilt simpelthen ved at holde din smartphones kamera op imod den, værktøjer som magicplan, tableconnect og goggles som viste din puls mens du løb – alt dette malede et billede af en frmtid, hvor jeg bliver en meget mere velinformeret men også fattigere mand.

Efter en frisk løbetur for at nå toget på Kolding Station mod Kjøvenhavnstrup faldt der ro over hovedet, og den bærbare blev fundet frem. Dette indlæg blev altså skrevet mens toget krydsede Fyn, og afsluttes nu mens jeg venter på at toget forlader Høje Tåstrup station.

Jeg håber på at jeg om ca et år eller to, sidder i et tog på vej hjem igen efter endnu et veloverstået skoleintratræf – med mindst lige så godt program som det der lå i år. Forhåbentligt får Comwell tjek på deres net-signal inden da, så den webside jeg så mest ikke var den til højre herfor.

Nu vil jeg sætte mig og prøve desperat at prioritere hvilken artikel jeg skal skrive ført, for der er helt sikkert kommet masser af nye artikel-ideer – så kig ind igen og læs med!