Elektronisk afkrydsning – Iportalen eller Tabulex?

I noget tid har vi gået og leget med tanken om at indføre elektronisk afkrydsning på SFO’en hvor jeg arbejder. Første gang var for nogle år siden, hvor vi fik besøg af Henrik Johannesen, som er ejer og grundlægger af Iportalen. Mødet var godt, men da vi var ved at indføre Skoleporten på skolen, blev det besluttet, at vi ikke skulle ud og købe nyt program i SFO-øjemed, da det var vigtigt at både personale og forældre vænnede sig til at benytte ET intrasystem.

Vi var altså ikke på jagt efter noget, som så godt ud og var nyt smart legetøj

Her nogle år senere er der kommet lidt flere konkurrenter på banen – Tabulex, som jo er et velkendt navn i skoleverdenen, har lanceret deres eget SFO indkrydsningsmodul. Der er ingen tvivl om, at der er blevet kigget på Iportalen, da man besluttede sig for, hvordan det skulle fungere, men ikke destro mindre er de seriøse og professionelle i deres arbejde, hvilket gjorde det endnu sværere for os at træffe en beslutning. Meget af beslutningen har ligget hos mig selv og min chef og aftalen har hele tiden været, at skal der investeres så mange penge på udstyr og licenser, så skal det give tid, friere hænder og mindre stress på dagligdagen. Vi var altså ikke på jagt efter noget, som så godt ud og var nyt smart legetøj (selvom det kan være svært for en IT-pædagog som mig, at lade være med at tænke legetøj når jeg får sådan noget stillet i vente).

Jeg havde hurtigt fat i Henrik igen og bookede ham til et møde sammen med en IT-supporter. Desværre lagde IT-supporteren sig syg på dagen, men Henrik har efterhånden været sammen med de gutter så længe, så han ved hvad der kan lade sig gøre og hvordan backenden ser ud. Det produkt, jeg blev præsenteret for, lignede ikke meget, det der blev forelagt mig for nogle år siden. Det var blevet meget mere visuelt, imponerende stiliseret og med enormt mange flere funktioner. Alt sammen noget som betyder meget for mig i forhold til det nye system. Hvis man skal signalere til forældre og personale, at noget bliver brugt professionelt, så er det vigtigt, at det ikke ligner noget fra EDB-æraen. Det skal gerne signalere smartphones, tablets og skytænkning. Desværre er hverken Iportalen eller Tabulex helt der endnu, men Iportalen er klart tættere på end Tabulex.

De mange muligheder i Iportalen skaber et klassisk luksusproblem, når mange oplysninger skal kunne forefindes. Enten vælger man mange knapper og links og dermed et lidt rodet interface, eller også vælger man dybe stier, hvor du skal klikke dig igennem flere sider, for at komme til den du gerne vil bruge. Det giver en masse bøvl med at huske, hvor man sidst fandt noget (I kender det fra Skoleportens personaleintra). Ingen af delene fungerer voldsomt godt, når man skal arbejde hurtigt, men Iportalen tilgives meget hurtigt på grund af, at de mange funktioner, der er tilgængelige, VIRKELIG er en hjælp at have. Man får ikke fornemmelsen af fyld og rod, som man gør i Skoleportens layout. MEN Tabulex vælger her et tab-system, som altså lige er nummeret bedre end Iportalens at finde rundt i. Når det er sagt, skal man huske på, at det er begrænset hvor mange mennesker der bliver berørt af dette. Primært vil det være en administrator, som skal finde rundt og oprette steder, arrangementer, ferietilmeldinger og indskrive data. Iportalens interface til forældre og børn er selvfølgelig meget renere end det til administration.

En af de største hurdler for Iportalen er deres mangel på information på deres hjemmeside. Det er umuligt, at se hvordan systemet ser ud, finde information om hvilke ting der forefindes i systemet og hvor let anvendeligt det er – og det er synd, for Iportalen er et virkelig godt produkt. Tabulex har her teten, da deres hjemmeside næsten er ovenud informativ med screendumps af modulerne, så man kan se hvad man går ind til. Tabulex har smilende børn i sommervejr og Iportalen har et indslag fra TV-avisen anno 2009. Heldigvis kunne Henrik fortælle mig at der var en mand på sagen som var igang med at opdatere design og tekst.

En af de ting, der altid har betydet meget i min verden, når jeg overvejede Iportalen, er at Henrik arbejder som pædagog – på gulvet så at sige – til stadighed, så han ved præcis hvad jeg taler om og hvilke problematikker jeg støder på i min hverdag. Her er Tabulex lidt mere et firma, som kan virke ansigtsløst. Når jeg taler med ham, så føler jeg at jeg bliver hørt og at mine ideer bliver modtaget positivt – i en sådan grad så et layout til en infoskærm, jeg havde håndtegnet på et stykke papir, fulgte med Henrik ud af døren og med hjem til tegnebordet, hvor den forhåbentlig vil kunne udvikle sig til at blive implementeret i systemet.

Når alt dette er sagt, så er beslutningen i fuld gang med at blive truffet og jeg vil ikke afsløre hvad det ender med herinde, for jeg vil ikke farve nogen yderligere i den ene eller anden retning og fremstå som et reklameindslag for hverken Iportalen eller Tabulex SFO. Jeg har prøvet at sammenligne løsningerne, så i ved, at for at vælge korrekt bliver i nok nødt til at have begge firmaer ud og præsentere deres løsninger for jer.

Det har var blot to af de største spillere på markedet. Der findes også en løsning fra Datasign “Easykom“, men den kendte jeg ærlig talt ikke til før jeg skrev denne artikel og det i sig selv er måske for dårligt fra alle parters side. 🙂 (Såfremt der findes andre løsninger vil jeg ikke undskylde, at jeg ikke har taget dem med, men derimod rejse en løftet finger af dem og ryste på hovedet – hvordan kan i promovere jer selv så dårligt, at en IT-pædagog som mig aldrig har hørt om jer?) (Skam jer!)

Her er et link til Iportalens app og her er et til Tabulexs app. (Begge er til Android; Fordi sådan noget bruger jeg.)

God jagt og lad mig endelig høre jeres tanker.

Skoleporten 7 – Hvorfor du skal bruge administrator-rettigheder

På mange skoler rundt om i landet sidder der pædagoger som slet ikke ved hvad “det der intra” er. Det er bare noget skolen har på deres hjemmeside og vedrører som sådan ikke os. Den holdning er jeg rent faktisk stødt på ude i det virkelige liv, hvor uvirkeligt det end lyder i 2012. En enkelt gang er jeg blevet grint af af en SFO-leder da jeg fortalte ham at menupunktet SFO på hans skoles skoleport kun indeholdt en beskrivelse af åbningstiderne og så en række forbud som var skrevet 4 år før. Han grinte fordi “skolens hjemmeside da ikke havde noget med hans SFO at gøre…” I så fald måtte jeg jo prøve at gøre manden opmærksom på at det jo så var underligt at de havde et menupunkt på skolens skoleport. Det mente han ikke var hans problem…

Jeg vil lige her nævne at den nævnte leder arbejdede på en forholdsvis højt profileret skole – og også lige nævne at han ikke er der længere.

Artiklen her handler ikke alene om hvorfor man som pædagog skal være til stede på intra, men også hvorfor man skal gå skridtet videre og have en pædagog repræsenteret som administrator på skoleporten.
Fordelene er mange ved at være på intra – alene beskedsystemet er essentielt for at lave godt pædagogisk arbejde. Dernæst kommer booking, skemaer, delemapper, teamoversigter, samarbejdet generelt og meget mere. Synligheden og overblikket som følger med at være en del af intra kan ikke overvurderes. MEN – en af de store hurdler for enhver pædagog der åbner Skoleporten for første gang er at finde ud af at orientere sig imellem lærere og et system indrettet til dem. Derfor er det vigtigt at der hurtigt udpeges en pædagog, som er superbruger (eller hurtigt kan blive det) og henvender jer til skolens ledelse om at denne skal have administratorrettigheder på Skoleporten. Med det ansvar følger selvfølgelig nogle arbejdsopgaver, men de er for det meste kun til glæde for pædagogerne. Det kan være at holde personalelisten ajour, med tilknyttede primærpædagoger og ansvarshavende på de korrekte klasser eller børn. Nu kan skolepsykologen pludselig nemt orientere sig om hvem det er vigtigt at invitere til et møde om et specifikt barn, og jeres forældre sender “næsten” automatisk beskeder til alle voksne tilknyttet klassen når de skal orientere om noget der er mere vigtigt end hvorvidt barnet skal holde sin fødselsdag fredag eller mandag i klassen.

Der er mange fordele ved at være administrator på intranettet. Der er blandt andet fri adgang til at skabe og redigere de nødvendige mapper, indhente information og indtaste den lige så. Du er også sikker på at de oplysninger der står om SFO er aktuelle og korrekte, da det jo er dig der indskriver dem. Med lidt mild konkurrence kan man også få lagt billeder op af samtlige af ens kolleger på intra, så de er nemme at genkende for forældre, lærerkolleger og førnævnte skolepsykolog som måske ikke har mødt jer tilstrækkelig nok gange til at få indprentet sig navnet eller ansigtet på jer.

Adgang til at lave NYT fra SFO følger også med i mulighederne og ansvarsområderne som skal påtages. Hvis ikke i har en SFO-del hvor i informerer på intra, så er NYT fra SFO et godt værktøj. Det er et godt værktøj for lederen der skal informere forældre om noget på en hurtigt facon. Det er også et godt værktøj for administratoren som ikke kan finde ud af lave hjemmesider. (I skriver bare for et tilbud hvis i gerne vil have en).

Såfremt i har en webdesign-kyndig pædagog (læs: nørd som mig) på stedet eller mulighed for at få arbejdet lavet, så er det alfa og omega at I har en administrator blandt jer, for så kan i indsætte websiderne direkte i skoleporten (se eks: www.fu-ltk.dk under SFO).

Så med en administrator får i informeret forældre og kolleger bedst muligt om jeres virke, får sat jeres samarbejde i system, får profileret jeres kunnen udi det pædagogiske og får maksimal indflydelse på hvordan I opfattes som institution.

Skoleporten 4 – Skolehjemsamtaler – Hvor er det nu de er….?

Ting vi gør cirka 1-2 gange om året, glemmer vi hvordan skal gøres. Det kender vi vist allesammen og i særdeleshed i sammenhæng med skoleporten.

Samarbejdet mellem forældrene, lærerne og pædagogerne er vigtigt for at give børnene de bedste muligheder for udvikling og tryghed – det kan vi nok alle være enige om. Derfor er det vigtigt, at vi får alle forældrene ind til vores samtaler, og desværre virker det ikke altid optimalt, at sætte en tilmeldingsseddel op i garderoben. Derfor skal I lægge den op på intra! “Jamen vi ved ikke hvordan”… Det gør i lige om lidt – og jeg sørger også for at i undgår de klassiske begynderfejl og slipups.

“Jamen jeg ved ikke hvorhenne det er i Intra?”
Som med så mange andre ting, som handler at lægge noget på intra, så skal det findes via dit PERSONALEINTRA (som det forhåbentligt hedder hos jer). Der logger du ind som sædvanligt og går over på menuknappen ADMIN (administration). Så går du ned til punktet FORÆLDREINTRA og trykker på det. Dette åbner en mængde menuer (mængden varierer alt efter om du har administrationsrettigheder til forældreintra eller ej). Nu skal du , i venstre menurække, finde punktet SAMTALER.
Når du har klikket på den får du en oversigt over de oprettede samtaler der er, eller har været, i klassen.  Oppe i højre hjørne finder du nogle små ikoner, som blandt andet viser muligheden for at skabe en NY SAMTALERÆKKE.

“Nu er der en masse muligheder og hvad gør jeg så?”
Elementært min kære Watson –  Dine samtaler skal have en OVERSKRIFT såsom skole/hjemsamtaler – hvis det ikke er normalt, at SFO deltager så angiv det evt, da det ikke er alle forældre (og pædagoger), der opfatter SFO som værende en del af skolen.
Dernæst skal der være en BESKRIVELSE af samtalerne – Hvor foregår de, hvem deltager, skal børnene med, forventes det at forældrene har kigget på målskiver, opgaver eller lignende inden de kommer til samtalen.

Næste skridt er at angive klassen, eller i tilfælde af at der er flere klasser, der skal mødes med den samme lærer/pædagog, så kan du jo markere to klasser. Dette gøres ved at markere klassen i MÅLGRUPPE og rykke den over til højre side med ENKELTPILEN (med dobbeltpilen får du inviteret samtlige klasser på skolen – og selv om vi begge ved at du er fantastisk til at afholde skole/hjemsamtaler, så er det måske alligevel at tage munden for fuld).

Nu skal der sættes datoer af. Disse fastsættes ved at trykke på det lille kalenderikon og dermed vælge UDPEG DATO. Nu afsætter du så den dato, eller de datoer, som du har besluttet og sikrer dig undervejs, at du ikke ved et uheld er endt i næste år, fordi du prøvede at skifte til næste måned, men trykkede på den forkerte knap. Det er desværre alt for nemt at lave denne fejl.
Så skal du vælge et tidsinterval, og der får du nogle valgmuligheder. Normalt (hos os) er samtalerne på 15 minutter, men i nogle klasser vil man gerne have 5 minutters PAUSE mellem samtalerne (i andre klasser vil man godt have flere års pause mellem hver samtale) og det er der desværre ikke automatisk mulighed for at tilføje i Skoleintra. Så hvis i ønsker det, kan i enten tilføje det senere i oprettelsen (MEGET BESVÆRLIGT), eller i kan vælge at sætte 20 minutter af til samtalerne herinde og så i beskrivelsen skrive at samtalen varer 15 (LIDT MISVISENDE OG VIL BLIVE MISBRUGT) og dernæst bruger pædagogerne og lærerne 5 minutter på at vende de aftaler der er blevet lavet (og tisse). Hvis i hellere vil have 15 minutter eller mere som pause på et tidspunkt i løbet af dagen (MEGET NEMMERE), så skal i ikke gøre noget endnu – det kommer jeg tilbage til.

Dernæst skal i have afsat en periode, for hvornår fra og til man kan melde sig på disse samtaler. Jeg vil anbefale jer, at sætte tilmeldingsstart til den selv samme dag i opretter samtalerne, for så får i en hurtigere tilmelding. Jeg vil også råde til at tilmeldingsfristen ikke bliver alt for lang, da mange så vil udsætte at skrive sig på.
Husk på at der ofte er nogle, som ikke lige få gjort det, eller ikke havde opdaget, at du havde skrevet noget ud på opslagstavlen, ophængt notits på klassedøren, nævnt til forældremødet og skrevet personlige beskeder til dem på intra i flere omgange. Sådan er det! Husk derfor blandt andet at markere med flueben i den lille boks ved siden af “skal der automatisk dannes et opslag, som gør opmærksom på samtalerne”. Hvis i bruger aktivitetskalenderen, kan det også være en god ide at sætte flueben i feltet, om at det skal tilføjes til aktivitetskalenderen.

“Skal jeg så klikke på næste?”
Ja, hvis du er tilfreds med det du har skrevet- ellers kan du altid vende tilbage og redigere i det, men det er selvfølgelig nemmere, at have styr på det inden du går videre.
På næste side er der to vigtige ting du skal være opmærksom på: Hvornår STARTTIDSPUNKTET er for samtalerne og hvilket ANTAL SAMTALER der skal være.
“Nemt nok” tænker du – “Børnene har fri fra skole klokken 13, så der starter vi!” NEJ – skal du ikke både tisse, have en kop kaffe med, finde papirerne frem og have børnene ud af døren i klassen. Sæt tid af til at nå frem til lokalet, gøre dig klar og have taget en dyb indånding, inden det første hold forældre træder ind af døren, for ellers er du allerede forsinket, inden du er begyndt. Her går jeg udfra at i, lige som jeg, er en del af undervisningen.
“Ok, men antallet af samtaler, det har jeg tjek på” tænker du – “Der er 22 børn i klassen så det må jo betyde 22 samtaler afsat”. NEJ, vent lidt – vil du ikke gerne have en pause i løbet af samtalerne? Jeg skrev højere oppe, at hvis man ville have en pause på lidt længere tid, så ville jeg forklare det senere. Det skal jeg nok, men lige nu skal du kun tage stilling til hvor lang pause du vil have, og hvor mange. Hvis dine samtaler er sat til at vare 15 min, og du gerne vil have 30 min pause, så sætter du 2 yderligere samtaler af på antallet. Husk dog på hvis du har fordelt samtalerne over 2 dage og gerne vil have 30 minutter begge dage, så skal du afsætte det dobbelte – altså 4 samtaler oveni. Jeg skal nok forklare hvorfor om lidt.
Husk at tænke på om samtalerne skal fordeles ligeligt på de to dage, eller om i gerne vil starte blødt ud med lidt færre, eller måske tværtimod gerne vil have overstået en ordentligt bunke til at begynde med, så det ikke bliver så tungt i den anden ende, når man er lidt mere udmattet.

Ok – og når jeg har tjek på antal og starttidspunkt, så skal jeg trykke på næste igen ikke?
Jo, gør du bare det. Så vil du komme til en side, hvor du kan se dine samtaler sat op med tidspunkter. Her er det fristende lige at begynde at ændre på et tidspunkt for at sætte en pause ind, men som lovet så skal jeg nok sørge for, at i får klaret det på en meget bedre måde. Problemet er nemlig, at tidspunkterne ikke tilpasser sig, når du ændrer et sted. Så du skal altså ændre hele planen igennem, hvis du vil sætte 5 minutter ind et sted. Så se efter om datoerne er som de skal være og om starttidspunktet holder. Tæl også for en sikkerheds skyld efter, om samtalerne er fordelt, som du ønsker det på de to dage. Hvis alt stemmer, så lad det endelig være og vælg at gå videre.

“Alt ser ud til at stemme men du sagde at du ville lære mig at lægge pauser ind?”
Og det er vi nået til nu! Pauserne kan lægges ind ganske smart ved nu at gå ind og vælge TILMELDINGER oppe ved de små ikoner. (Se illustrationen)
Når du har klikket der, kan du se det følgende billede:
Hvis du klikker på ansigtet markeret med gult (eller faktisk bare på den hvide ramme ved siden af), kommer der en pop-up, hvor du får mulighed for at reservere en tid til en elev, sætte et navn på tiden, hvis der er en elev, du ved skal have den første eller sidste tid (eller måske den før pausen, så der er lidt ekstra tid, hvis der er behov), men du får sørme også mulighed for at vælge PAUSE nederst. Det giver dig altså muligheden for at opsætte en bestemt tid som pausetid.

Nu er der kun tilbage at klargøre hvad der skal siges til samtalerne og aftale hvem der siger hvad. God fornøjelse.

Skoleporten 3 – Webavisen – Børnenes Online-avis

Webavisen er et fremragende værktøj til at fange børnenes interesse, for hvad der foregår på SFO’en og samtidig en mulighed for, at skabe en ansvarlighed for SFO’ens virke og muligheden for at præge det for børnene. Med webavisen kan børnene benytte sig af et af de bedste demokratiske værktøjer vi har i samfundet – pressen. Hvorvidt pressen skal være fri, skal man nok tænke lidt over, og eksperimentere lidt med. Med de rigtige børn ved roret kan man sagtens have en fri presse, hvor ansvarligheden ligger hos børnene selv for hvad der skrives (selvfølgelig kun i en vis udstrækning).

Er den frie presse en mulighed blandt børn?

Webavisen  er et værktøj, som ligger i elevintra, og arbejdes med gennem arbejdsrum. Det kan være lidt bagvendt at finde rundt i, men med lidt nysgerrighed så kan man komme langt. Allan og jeg lavede selv projekt med det uden at have afprøvet i en dybere grad, og kunne sagtens finde frem til de sidste detaljer, mens børnene skulle bruge det. Se resultatet her.

Webavisen giver mulighed for at opsætte en avis på nettet, som vi kender det fra mange hverdagsavisers hjemmesider: Ekstrabladet, Politiken osv. Du har altså muligheden for at at opsætte en avisforside, med store, mellem og små nyheder, som markerer vigtigheden af historien – eller for at gøre det nemmere forståeligt for børnene – længden af historien. Fra forsiden kan læsere så klikke på linksene og læse avisen online. Avisen er altså ikke til print, og vil få ødelagt sit format hvis man alligevel prøver.

Hvis du hellere vil lave en reel avis til at bladre i på nettet, så læs min artikel om ISSUU.

Klik på billedet for større udgave

Måden den opsættes på er gennem personaleintra. Når du er logget på kan du gå ind og via ADMIN-menuen, finde ELEVINTRA. Nu åbner der sig et nyt vindue, hvor du kan administrere og vedligeholde ELEVINTRA. Nu vælger du ADMINISTRER ARBEJDSRUM, og i venstre side finder du nu linket UNDERVISNING hvor du vælger AVISVÆRKSTED. Herfra er det lidt “business as usual”, med et lille ikon der indikerer “NY” og så laver du din avis. Der skal findes på et navn – tænk på sjove ordspil med jeres institutionsnavn for at få personificeret avisen bedst muligt. I samme skærmbillede kan du nu vælge ADMINISTRATION AF WEBAVISER. Her er voksenområdet, som du primært skal arbejde i. Børnene synes det er spændende, at de har adgang til så meget via deres elevintra, som de måske kun lige er ved at skabe et kendskab til. Webavisen kan, med godt udbytte, præsenteres samtidig med at børnene får introduceret elevintra på jeres skole. Det skaber en helhedsfornemmelse, og vil give dem et meget konstruktivt billede af, hvad elevintra kan bruges til.

Hvilke værktøjer skal jeg bruge nu?

Der er masser af muligheder, når først du har åbnet op for webavisens arbejdsrum. Du skal nu til at finde ud af, hvad børnene skal afprøve og bruge af værktøjer. Af tekniske værktøjer kan anbefales en diktafon til interviews, da de på den måde nemmere kan administrere interviewforløb. Børn skriver ikke så hurtigt, og kan ikke altid finde ud af at bruge stikord, hvilket gør det svært at nå mere end 5 spørgsmål til en person. Med en diktafon har børnene muligheden for at stille uddybende spørgsmål, uden at miste flowet i interviewet. Sørg også for at have nogle digitalkameraer klar, da børnene meget gerne vil dokumentere det de skriver om med billeder. Lær dem om at prioritere billeder, og vis dem at en normal artikel oftest kun har et enkelt meget sigende billede.

 Og for alt i verden så sørg for at have nogle bærbare klar, som kan stå standby til når børnene pludselig bliver tændt på at skrive.

Med lidt html-snilde kan du linke til en side hvor du ligger videoer op, og det åbner en endnu større mulighed op for dig, da børnene nu kan lave en tv-avis til at følge med deres webavis. Det vil sige at deres historier kan beskrives kort i en kort nyhedsudsendelse, og så uddybes i artiklerne. Husk dog på at små børn generelt skriver artikler på under 50 ord, så det kræver altså noget at dække det på denne måde. Hvis man gerne vil sætte børnenes skrivesikkerhed og hastighed op kan man støtte dem med programmet CD-ord, som er et hjælpemiddel til at læse sætninger, og stave korrekt. Og for alt i verden så sørg for at have nogle bærbare klar, som kan stå standby til når børnene pludselig bliver tændt på at skrive. Det der med at afsætte et tidsrum fungerer godt i starten, men efterhånden gælder det om at have muligheden der, når lysten melder sig.

Erfaringer:

Find banner og opsæt det først, da det kan være en lidt besværlig proces. Overvej om i i første omgang bare skal bruge et standard banner.

Børnene vil gerne tage mange billeder, men med en webavis er teksten ofte mere vigtig, da den giver fylde, så informer dine børn om at kun 1 billede kan komme med i hver artikel, så de vælger deres motiv med omhu. Sørg for at i har en redaktions-pc, hvor i kan uploade alle billederne, så de ikke ender på 10 forskellige bærbare.

Hav gerne en “redaktion” som består af forskellige børn, der dækker forskellig ting, eller har ansvaret for at der bliver skrevet noget om det. Det kan være at Ida og Ditte gerne vil skrive om mode og giver du dem ansvaret for det, så skal de nok udvikle konceptet endnu bredere. Og Morten vil garanteret gerne skrive om sport, mens Henrik er mere til rollespil, og Anders vil måske gerne bruge Toondoo til at lave tegneseriestriber til bladet. Men glem ikke Sofie, som bare gerne vil skrive et digt, eller en lille klumme om hvad der nu falder hende ind. Det kan faktisk give nogle rigtigt fede resultater.

Når projektet er overstået, så sørg for, at de børn som ikke har skrevet avisen (og dem som har selvfølgelig også), kan læse avisen på computere opsat et sted i institutionen. På den måde får børnene “credit” for deres hårde arbejde. Bed dine kolleger om at gå ind og læse avisen også – det tager oftest et par minutter. Når de så møder en af journalisterne på legepladsen eller over en kop the til morgenmaden, så kan de jo spørge ind til artiklen og kommentere, at de har læst den. Det styrker børnene gevaldigt at vide at deres arbejde blev læst, anerkendt og værdsat.

Rejsedagbog for tirsdagen på skoleintratræf 2012

Den forløsende søvn ramte korte efter at jeg kom hjem til Best Western i Kolding lidt over midnat. Maden og vinen havde været af en fin kvalitet så hyggen bredte sig hurtigt om bordet i den store teatersal på Comwell. Underholdningen var Steffen Brandt fra TV2 og han havde medbragt en sanglærke af rang, som jeg desværre aldrig fangede navnet på – måske Charlotte? De to var et fantastisk makkerpar, med den finurlige Steffen Brandt som gang på gang fik salen til at rocke og knække sammen af grin på skift. Stemningen kan bedst beskrives af den video jeg lægger ind i indlægget, så snart jeg ikke længere befinder mig i et tog på vej mod Virum fra Kolding med en internetforbindelse der kommer fra min telefons WIFI funktion. (ÆNDRING: VIDEOEN DRILLER SÅ JEG LIGGER LIGE ET SLØRET BILLEDE IND I STEDET…)

Undskyld - bare...undskyld. Jeg skal nok se hvad jeg kan gøre...

Jeg faldt, som håbet, i snak med nogle interessante gutter, som jeg hverken kan huske navnet på eller skolen på. En var skolebibliotekar fra Sønderjylland og havde været inde og kigge på PÆD-IT engang, så det kan jo være han læser dette – så skriv lige i kommentarfeltet! 🙂
Den anden var fra en friskole og have primært IT-vejledertimer. Den sidste var fra PLC og havde masser af jysk lune.

Vi snakkede om meget forskelligt, fra vores hverdag med IT og kolleger der skulle forstå det, til hvilke tjenester man kunne bruge. Til sidst stødte Lars Jensen fra Solutors til os, men da var klokken blevet mange og desværre nåede vi kun at snakke kortvarigt. Det skulle der dog være råd for tirsdag.

Som sagt gik det rimelig nemt at falde i søvn efter at have kørt på så længe og med så meget vidensinput, rødvin og god mad. Glæden var også stor da jeg vågnede kl 7.30 uden at nogle børn havde grædt i løbet af natten eller ligget i midten og sparket knæ i ryggen på mig. Et hurtigt bad, morgenmad og en kop kaffe og så var vi klar igen til at modtage endnu flere input.

Jeg har på det skammeligstetaget dette fra programmet, men det siger bare så meget.

Dagens første indslag var af Martin Hall (kunstneren – eller for de mere populærkulturede – ham fra Talent 2008). Han lavede et indlæg om at være vidne eller publikum, og publikum nød vi at være mens han med fantastisk fortælleevne formulerede sig elegant igennem historien der havde bragt ham til at være hvor han er i dag. Danmarks mest velformulerede og velklædte punk-kunstner. Da han var færdig fik han stående ovationer, som tydeligt markerede at vi var vågne og på – klar til endnu en dag.

Første indslag til mig omhandlede webetik, fremført på fornuftig vis af Anne Alanin fra EMU. Hendes indslag omhandlede meget de informationer, som kan indhentes fra EMU.dk i deres temaside om webetik. Der var masser af relevante cases, måder at gribe tingene an på og få folk til aktivt at tage stilling. Vi opdelte os i lokalet alt efter om vi var enige, eller uenige i et udsagn hun kom med. Det krævede refleksion og stillingtagen og var helt klart et værktøj jeg vil bruge som konsulent. Spørg eksempelvis et lærerkollektiv hvorvidt det er deres ansvar at lære børnene at agere online. Det gav her nogle meget forskellige holdninger og ingen undgik at tage stilling til hvad de mente om den sag. Desværre for mig havde jeg før opdaget EMU’s side om webetik og har faktisk en artikel liggende med et oplæg omkring den information der kan findes derinde, så der var ikke SÅ meget nyt for mig – men det var stadigvæk godt.

Dernæst stod den på erfaringsudveksling med Carsten og Bent omkring forældreintra, elevintra og Skoleporten. Det endte meget at omhandle mulighederne i editoren i Skoleportens opslagstavle, muligheden for et skydrev/skydrive i elevintra og sidst men absolut ikke mindst – forældreønsket om advisering når der er nye beskeder til dem i forældreintra. Flere spurgte ind til det, men umiddelbart kunne Bent, Carsten og Ole Windeløv fortælle at det er meget svært at få til at spille, specielt sammen med problematikken omkring informationssikkerheden, og også en udmærket pointe – den daglige kommunikation bliver rykket ud af skoleintra og fjerner dermed incitamentet for at kigge ind. I og med vi havde fået stillet en masse af spørgsmålene til gutterne fra UNI-C allerede inden frokost mandag, var der ikke så meget nyt for os der.

I pausen fik jeg henvendt mig til UNI-C infoskranken og opskrevet mig som skoleintra-instruktør. Jeg fortalte Martin Hovbakke Sørensen at jeg som pædagog gerne ville ud og fange nogle SFOer og fortælle dem om hvordan de kan/bør/skal bruge intra i deres daglige arbejde. Hermed en opfordring til at ringe til UNI-C og bede om en instruktør til jeres SFO. De vil vende tilbage til mig om hvorvidt jeg kan bruges omkring påsken. Allan og jeg fangede også Lars Jensen (produktchefen for SMART) fra Solutors, som jeg jo havde vekslet nogle få ord med inden det var sengetid aftenen inden. Jeg fik noget input omkring smartboards, IWB’s og touchskærme og hvilke fordele og ulemper der var ved at bruge de forskellige til de ting jeg havde tænkt i. Det gjorde kun godt for mig at høre, for det betød blandt andet at jeg droppede at få overtalt ledelsen til at få etableret en IWB i SFO’ens grupperum, men derimod skal jeg bare have adgang til et board og så en touchscreen til at vise de funktionaliteter og informationer som jeg gerne vil have placeret centralt når børnene ankommer med deres forældre, skal finde ud af hvad der er af muligheder pt, og når forældrene skal have informationer på vej ud af døren når de henter deres poder.

Jeg aftalte med ham at jeg ville kontakte ham angående eventuelle reference-SFO’er i omegnen. Forhåbentlig kan det give bid, og måske nogle nye veje at tænke i.

Beklager den dårlige billedkvalitet - mørkt lokale og HTC Desire - thats what you get!

Dagens næste indslag for mig var Mads Peter Galtt, som præsenterede et fremragende, tændt oplæg om skolen i skyen. Manden ved hvad han snakker om og han gør det på en måde, så det er svært ikke at blive revet med og lytte godt og grundigt efter. Han gav mig nogle ideer til at arbejde med forskellige værktøjer i blandt andet præsentationen af PÆD-IT. Kig gerne efter artikler om typewith.me og youtube searchstories som er inspireret af hans indslag. Sidst jeg så ham var med Malthe von Sehested – og han var det eneste der manglede ved årets træf for mig. Han er tydeligvis et tab for det danske skolevæsen! Men Gentofte er et rigere sted (altså udover at de i forvejen er rigere) fordi de har Mads Peter Galtt!

Afslutningsvis havde UNI-C skaffet Anders Høeg Nissen fra Harddisken på P1. Han forstod at hive os op af sæderne og lige klare os igennem et sidste oplæg. Oplægget med titlen ”Alting går hurtigere og der kommer mere af det” var et frisk pust omkring de mange muligheder vi bliver mødt med i vores smartphone (post-pc) hverdag. Vi tager billeder af vores mad, uploader den med Eatery-appen for at andre kan vurdere dens sundhed, stiller dig op på din sky-forbundede badevægt og holder øje med dine løberuter med RunTracker. Anders forstod at male et billede som endte med at placere sig et sted imellem nørdgasmisk og cyber-skræmmende. Sådan ser fremtiden ud, med interaktivitet, augmented reality og en konstant mulighed for at være forbundet til alt, alle steder, hele tiden! Apps som Wordlens (som jeg helt klart skal hente) hvor du kan få oversat teksten på et skilt simpelthen ved at holde din smartphones kamera op imod den, værktøjer som magicplan, tableconnect og goggles som viste din puls mens du løb – alt dette malede et billede af en frmtid, hvor jeg bliver en meget mere velinformeret men også fattigere mand.

Efter en frisk løbetur for at nå toget på Kolding Station mod Kjøvenhavnstrup faldt der ro over hovedet, og den bærbare blev fundet frem. Dette indlæg blev altså skrevet mens toget krydsede Fyn, og afsluttes nu mens jeg venter på at toget forlader Høje Tåstrup station.

Jeg håber på at jeg om ca et år eller to, sidder i et tog på vej hjem igen efter endnu et veloverstået skoleintratræf – med mindst lige så godt program som det der lå i år. Forhåbentligt får Comwell tjek på deres net-signal inden da, så den webside jeg så mest ikke var den til højre herfor.

Nu vil jeg sætte mig og prøve desperat at prioritere hvilken artikel jeg skal skrive ført, for der er helt sikkert kommet masser af nye artikel-ideer – så kig ind igen og læs med!

Rejsedagbog fra mandag på skoleintra træf 2012

Efter en noget søvn-fattig nat med en baby med 39 i feber og noget der mindede om 3 timers søvn, stod jeg pludselig på Virum station efter en hurtig exit fra lejligheden med en pakket taske og en bærbar til at arbejde ved. Togturen gik hurtigt og Allan og jeg fik snakket om alt hvad der er sket på SFO’en mens jeg har haft orlov. Før vi vidste af det stod vi på Kolding Station og ventede på bussen der skulle køre os til Comwell.

Som ventet bød programmet for træffet på mange spændende oplæg og mange spændende foredragsholdere. Desværre blev det tydeligt allerede under Carsten Borre Larsen og Bent Thomsens oplæg at træffet ville blive hjemsøgt af dårlig internetforbindelse. Desværre er det ret afgørende for succes ved et IT-træf… Carstens gode humør og Bents effektivitet i forberedelsens kunst fik dog hevet os alle igennem de lovede forbedringer og man kunne se at der faktisk sker en del i den nyeste udgave af Skoleporten 5.01 (5.02 blev kort præsenteret også, men kommer altså først til efteråret). Noget af det Allan og jeg fandt mest spændende var muligheden for at lave forespørgsler både som spørgeskemaer men også som mødeforespørgsler, hvor man altså nu ikke længere behøver arbejde med Doodle for at kunne planlægge dato og tidspunkt for næste møde med sine kolleger eller forældre. Carsten fortalte også om interessegrupper som er noget nyt på Fællesnettet, for dem som har det. Der er da helt klart mulighed for at skabe kontakt til andre ligesindede IT-pædagoger, hvis de altså finder vej derind.

Ole Windeløv fra UNI-C var endnu engang fremme i skoene med præsentation af fremtidens skoleport. Og her vil jeg gerne lige blæse i hornet og udtrykke entusiasme overfor det de præsenterede! En lækker backside, med widget-baseret kontrolpanel, nem tilgang til det du vil have finde fra nemt overskuelige menuer. Altså et totalt opgør med den del af Skoleporten som føles som Databehandling og EDB.

Dog vil jeg give Signe Wenneberg ret i en ting –Skoleporten lugter afdatamaskine og EDB! Systemet er uddateret, gammelt, bruger-Uvenligt og særdeles mangelfuldt og snørklet. Udseendet er håbløst forældet og funktionaliteterne er så rodede at man hurtigere kan lave andre løsninger ved at embedde html fra andre sider, end at prøve at lægge eksempelvis billeder op på forsiden eller en klasses forældreintra (Citat fra denne artikel)

En af de største tiltag er muligheden for at redigere i en skoleintraside og så kunne previewe den uden at behøve at lægge den online til offentlig spot og spe. Det eneste negative man kan sige om denne nyere moderne skoleport er at den desværre kun er version 0.2, og den forventes først at overtage helt og holdent i 2013s udgang. Man kan dog melde sig som testskole og det kan kun anbefales. Jeg skriver en mail om lidt!

Dagens absolut mest ventede oplæg stod LærIT gutterne for. Marcus Bennick lagde ud med at præsentere Moviecut som er Skoletubes nye satsning efter at Jaycut lukkes ned til sommer. Trods en kamp mod internet som ikke tillod adgang gang på gang, lykkedes det at vise at Moviecut er et fantastisk nyt værktøj, som kun venter på at vi laver nogle film med børnene. Mulighederne for at implementere musik og video i denne app er så brugervenligt at det ikke kan holde nogen tilbage fra at kaste sig ud i det.

Peter Leth præsenterede lidt forskelligt dog mest GoAnimate (som jeg jo forhåbentligt snart har en FED tutorial klar til) og Tiki-Toki som jeg aldrig har stiftet bekendtskab med rigtigt. Det skal der selvfølgelig ændres på, så forvent også at jeg får lavet en artikel om det på et tidspunkt.

Uffe Sørensen viste igen at LærIT er langt fremme på beatet når det gælder skoleblogs. Portlog og wiki-opbygning, slideshows og lignende blev præsenteret i høj hast da tiden tikkede væk for drengene.

Men skuffet var jeg ikke!

Ministeriet for børn og undervisning havde sendt Pernille Halberg Salamon afsted med information om de 500 millioner som de vil sende afsted til at forbedre IT i folkeskolen.  Det var egentlig bare information og de spørgsmål der blev stillet ind til hende fra tilhørerne kunne hun ganske forståeligt ikke svare på da hun jo befinder sig i beslutningsdelen og ikke i implementeringsdelen. Hun nævnte dog en spændende ting for mig, og det var at i den kommende folkeskolereform findes formuleringen:

Helhedsindsats: Fundament for læring (red: af IT) skabes i børnenes tidlige år.

Se her er berettigelsen for PÆD-IT!

Dernæst præsenterede hun at de skal bruge demonstrationsskoler til at afprøve de tiltag der skulle laves. Her til kan man jo kun sige: Hvor skriver jeg mig op henne?

Det sidste oplæg jeg hørte stod Lisa Tingleff Nielsen for. Det handlede om Teamsamarbejde, og hun var både underholdende, meget relevant, øjenåbnende og stærk verbalt, men hun led under at være kommet på så sent på dagen. Os Kjøvenhawnere kæmpede her med tunge øjenlåg, overfyldte hoveder og møre bagdele.

Hendes pointe om teammøder skal dog lige med:

“TEammødet er en blanding af kaffeslaberas, planlægning og pædagogisk diskussion” og min fornemmelse er at det er sådan det fungerer bedst. Optimalt omhandlede de kun pædagogiske diskussioner, men det giver nok ikke udelukkende et godt samarbejde.

Nu vil jeg klæde om til middag med underholdning af Steffen Brandt fra TV2, og så står den på endnu en artikel i morgen.

Bær over med kommamangel, fjollede formuleringer og lignende – der er kun så lidt tid at skrive i. 🙂