Brænd alle jeres cd’er ned og kopier

Et lille smart fif til alle institutionerne derude. Børn kan ikke holde en cd i hånden i to minutter uden at smøre den ind i leverpostej, tabe den på gulvet, glide i den og glemme den i sandkassen, så derforbør i sikre jer bedst muligt mod ekstra (dumme) udgifter.

Jeg skrev til Kulturministeriet
for at få klar besked om hvilke regler der gjaldt
for institutioner angående
Kopiering af cder .

Før i tiden købte hver institution nye cd’er ind, og man vidste at om få måneder kunne man gå ud og købe den samme cd igen, når den første var ridset til ukendelighed. Det vil sige at man potentielt købte den samme cd til både 150 kroner (fra ny) og 80 kroner senere. De 230 kroner gik altså til at købe det samme produkt to gange. Samtidig havde man færre cd’er i det hele taget, hvilket gjorde at slidet på enkelt-cd’er steg drastisk (og specielt, ved vi alle, på enkelte numre). Nu kan man altså begynde at samle sig et kæmpe arkiv af cd-titler da man ikke behøver miste nogen undervejs. Vi har nu pludselig en reol fuld af cd’er, hvor vi før knap nok kunne samle en æskefuld. Og med de penge der bliver sparet bliver der også råd til flere cd’er, så børnene nu har mere at vælge mellem, hvilket igen nedsætter slid på den enkelte cd.

Når man nu skal brænde sine cd’er så er det jo voldsomt dyrt også at købe brændbare medier i de danske butikker, men det er der altså en løsning på ved at købe stort ind i Tyskland. Nierle er et godt dansksproget alternativ til indkøb af cd-rommer, hvis i altså ikke afspiller med MP3 afspiller/Ipod. Med MP3 filer kan i jo pludselig naturligt have backups på computeren, og det åbner op for større muligheder af brug. Jeg anbefaler så vidt muligt at man bruger MP3, men brænding af cd’er er nogle gange nemmere da børn oftere ved hvordan de skal behandle en cd-afspiller end en Ipod.

Hvilket program kan jeg så rippe cd’er med?

Nero er altid et godt bud, og hvis du har købt en samlet pc på et tidspunkt så ligger det med rimelig stor sandsynlighed på din maskine allerede i en shareware version. Som shareware er det jo gratis at bruge, dog med nogle avancerede funktionaliteter slået fra. Du får med sikkert ikke brug for disse funktionaliteter, så det du kommer til at ærgre dig mest over, ved at det er shareware, er “nag’en” i starten. (En nag er en skærm, der påminder dig om eksempelvis at købe eller registrere et produkt, hver eneste gang du bruger det).

CDex har computerbladet Komputer for alle tidligere anbefalet, og det er da også freeware (gratis), så det kan også benyttes.

Copyright – eller Næ næ næ næ næ næ det må vi ikke!

Copyright er et samfundstema som dukker op igen og igen. Hvor lovligt er det at kopiere musik, og hvad må man kopiere, hvad må vi kopiere i printeren og hvad må vi bruge af ophavsretsbeskyttede materialer i folkeskolen? Jeg er ikke jurist men har sat mig for at finde nogle artikler om emnet – selvfølgelig inspireret af LÆR-IT’s planlagte oplæg om “copyright-copywrong”.

Ophavsretten siger om Offentlige institutioner:

Eksemplarfremstilling inden for erhvervsvirksomhed m.v.

§ 14. Offentlige eller private institutioner, organisationer og erhvervsvirksomheder kan til intern brug i deres virksomhed ved fotokopiering eller lignende fremstille eller lade fremstille eksemplarer af fagmæssige artikler i aviser, tidsskrifter og samleværker, af korte afsnit af andre udgivne værker af fagmæssig art, af musikværker samt af illustrationer, som er gengivet i tilslutning til teksten, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Sådanne eksemplarer må kun udnyttes inden for virksomhed, som omfattes af den i § 50 forudsatte aftale.

Dette giver os altså retten til at bruge materialer i institutionen, da vi er dækket af Copydan-aftalen som folkeskole.
Der henvises til § 50 som lyder:

§ 50. Aftalelicens efter §§ 13, 14 og § 16 b, § 17, stk. 4, § 23, stk. 2, og §§ 30, 30 a og 35 kan påberåbes af brugere, der har indgået en aftale om den pågældende værksudnyttelse med en organisation, som omfatter en væsentlig del af ophavsmænd til en bestemt art af værker, der anvendes i Danmark. Aftalelicensen giver brugeren ret til at udnytte andre værker af samme art, selv om ophavsmændene til disse værker ikke repræsenteres af organisationen.

Stk. 2. Aftalelicensen giver kun brugeren ret til at benytte de ikke-repræsenterede ophavsmænds værker på den måde og på de vilkår, som følger af den indgåede aftale med organisationen og af de i stk. 1 nævnte bestemmelser.

Stk. 3. Rettighedshaverorganisationer, som indgår aftaler af den i stk. 1 nævnte karakter, skal godkendes af kulturministeren. Der kan kun godkendes én organisation inden for hver værksart. Ministeren kan bestemme, at en godkendt organisation på nærmere angivne områder skal være en fællesorganisation, som omfatter flere organisationer, der opfylder kravene efter stk. 1.

Noget af det vigtigste for os at vide er nok om musikken, da vi i gamle dage investerede dyre penge i at købe et eksemplar af en cd til den ene bygning og et eksemplar til den anden bygning og et eksemplar til den tredje bygning og et eksemplar til den fjerde bygning og… I har nok fanget min ide. Det bedste var når man havde købt 5 forskellige nye cd’er til et hus, og de samme til de andre huse og dermed havde købt 20 cder af 150 kroner = 3000 danske kroner, og så i slutningen af januar begyndte børnene at brokke sig over at man ikke kunne bruge cd’erne da de var for ridsede. Så måtte man ud igen og købe de samme cd’er, eller slå hårdt ned på børnene og råbe højt om ansvarlighed, penges værdi og “det kan i da ikke være bekendt”.

De dage er overstået. Såfremt i stadig bruger CD’er er det i jeres fulde ret at købe 5 nye cd’er og kopiere dem til de 4 huse OG gemme originalen i et koldt mørkt aflåst skab hvor ingen kan finde dem – undtagen til personalejulefrokosten hvor de voksne så smider dem på dansegulvet, hælder øl, snaps og rødvin på dem, kyler “cwazy fwog” ud i sandkassen og knækker den sidste nye MGP. Så er det dit job at brokke dig på det først kommende møde om ansvarlighed, penges værdi og “det kan i da ikke være bekendt”. Med mindre det var dig selv der fik fornøjelsen af at kyle med den irriterende lille frø. Så husk næste gang at kaste med kopien i stedet.
Problemer opstår nemlig når du ikke længere har originalen, for så er din aftale med Copydan om denne specifikke cd nemlig afbrudt, og det er ikke længere ok at kopiere den.

Pædagog 2.0 begynder nok efterhånden at skæve til download af musik og brugen af Ipods eller lignende i stedet for CD’er, som jo er meget nemmere forgængelige og tager en masse tid at brænde. Ipods opdaterer sig selv når de sættes til og hvis du først har lavet en playlist til kopiering så ændrer du den bare som du ønsker og så kan dine kolleger bare gå over og sætte den til computeren og den opdateres mens de laver sig en kop kaffe, og så kan de gå tilbage igen og præsentere børnene for nye lækre sange med tossede frøer og Nik og Jay. Husk at lukke døren unger!

Kilde til inspiration – mere præcist (pdf)