Copyright – eller Næ næ næ næ næ næ det må vi ikke!

Copyright er et samfundstema som dukker op igen og igen. Hvor lovligt er det at kopiere musik, og hvad må man kopiere, hvad må vi kopiere i printeren og hvad må vi bruge af ophavsretsbeskyttede materialer i folkeskolen? Jeg er ikke jurist men har sat mig for at finde nogle artikler om emnet – selvfølgelig inspireret af LÆR-IT’s planlagte oplæg om “copyright-copywrong”.

Ophavsretten siger om Offentlige institutioner:

Eksemplarfremstilling inden for erhvervsvirksomhed m.v.

§ 14. Offentlige eller private institutioner, organisationer og erhvervsvirksomheder kan til intern brug i deres virksomhed ved fotokopiering eller lignende fremstille eller lade fremstille eksemplarer af fagmæssige artikler i aviser, tidsskrifter og samleværker, af korte afsnit af andre udgivne værker af fagmæssig art, af musikværker samt af illustrationer, som er gengivet i tilslutning til teksten, såfremt betingelserne for aftalelicens efter § 50 er opfyldt. Sådanne eksemplarer må kun udnyttes inden for virksomhed, som omfattes af den i § 50 forudsatte aftale.

Dette giver os altså retten til at bruge materialer i institutionen, da vi er dækket af Copydan-aftalen som folkeskole.
Der henvises til § 50 som lyder:

§ 50. Aftalelicens efter §§ 13, 14 og § 16 b, § 17, stk. 4, § 23, stk. 2, og §§ 30, 30 a og 35 kan påberåbes af brugere, der har indgået en aftale om den pågældende værksudnyttelse med en organisation, som omfatter en væsentlig del af ophavsmænd til en bestemt art af værker, der anvendes i Danmark. Aftalelicensen giver brugeren ret til at udnytte andre værker af samme art, selv om ophavsmændene til disse værker ikke repræsenteres af organisationen.

Stk. 2. Aftalelicensen giver kun brugeren ret til at benytte de ikke-repræsenterede ophavsmænds værker på den måde og på de vilkår, som følger af den indgåede aftale med organisationen og af de i stk. 1 nævnte bestemmelser.

Stk. 3. Rettighedshaverorganisationer, som indgår aftaler af den i stk. 1 nævnte karakter, skal godkendes af kulturministeren. Der kan kun godkendes én organisation inden for hver værksart. Ministeren kan bestemme, at en godkendt organisation på nærmere angivne områder skal være en fællesorganisation, som omfatter flere organisationer, der opfylder kravene efter stk. 1.

Noget af det vigtigste for os at vide er nok om musikken, da vi i gamle dage investerede dyre penge i at købe et eksemplar af en cd til den ene bygning og et eksemplar til den anden bygning og et eksemplar til den tredje bygning og et eksemplar til den fjerde bygning og… I har nok fanget min ide. Det bedste var når man havde købt 5 forskellige nye cd’er til et hus, og de samme til de andre huse og dermed havde købt 20 cder af 150 kroner = 3000 danske kroner, og så i slutningen af januar begyndte børnene at brokke sig over at man ikke kunne bruge cd’erne da de var for ridsede. Så måtte man ud igen og købe de samme cd’er, eller slå hårdt ned på børnene og råbe højt om ansvarlighed, penges værdi og “det kan i da ikke være bekendt”.

De dage er overstået. Såfremt i stadig bruger CD’er er det i jeres fulde ret at købe 5 nye cd’er og kopiere dem til de 4 huse OG gemme originalen i et koldt mørkt aflåst skab hvor ingen kan finde dem – undtagen til personalejulefrokosten hvor de voksne så smider dem på dansegulvet, hælder øl, snaps og rødvin på dem, kyler “cwazy fwog” ud i sandkassen og knækker den sidste nye MGP. Så er det dit job at brokke dig på det først kommende møde om ansvarlighed, penges værdi og “det kan i da ikke være bekendt”. Med mindre det var dig selv der fik fornøjelsen af at kyle med den irriterende lille frø. Så husk næste gang at kaste med kopien i stedet.
Problemer opstår nemlig når du ikke længere har originalen, for så er din aftale med Copydan om denne specifikke cd nemlig afbrudt, og det er ikke længere ok at kopiere den.

Pædagog 2.0 begynder nok efterhånden at skæve til download af musik og brugen af Ipods eller lignende i stedet for CD’er, som jo er meget nemmere forgængelige og tager en masse tid at brænde. Ipods opdaterer sig selv når de sættes til og hvis du først har lavet en playlist til kopiering så ændrer du den bare som du ønsker og så kan dine kolleger bare gå over og sætte den til computeren og den opdateres mens de laver sig en kop kaffe, og så kan de gå tilbage igen og præsentere børnene for nye lækre sange med tossede frøer og Nik og Jay. Husk at lukke døren unger!

Kilde til inspiration – mere præcist (pdf)

Nøgleord: , , , , , .Bogmærk Permalink.

Om Christian

Navn: Christian Toft - Ejer og Konsulent. Har siden 1998 arbejdet indenfor den pædagogiske verden, dog først som uddannet pædagog i 2003. Arbejder PT på SFO ved Fuglsanggårdsskolen i Virum. Her er jeg IT-ansvarlig og co-administrator på Skoleporten www.fu-ltk.dk. Jeg er næsten færdig med en PD i medier og kommunikation på Campus Carlsberg. Denne forventes færdig efteråret 2019. Jeg er derudover kasserer i Coding Pirates Lyngby - og aktiv i Microsoft lokalafdelingen. Jeg var med til at skrive rapporten “IT i folkeskolen” som en del af det tværkommunale samarbejde mellem 32 kommuner i Danmark. Projektet omhandlede brugen af white boards i folkeskolen. Jeg har derudover i flere omgange været inde over Lyngby Taarbæk kommunes forskellige IT og digitaliserings strategier. Et meget fagligt spændende arbejde. I forbindelse med min interesse for pædagogik og IT, er jeg begyndt at arbejde som konsulent for andre institutioner, for at hjælpe dem til at formidle sig bedre. Har tidligere haft www.connect-webdesign.dk hvor jeg lavede billigt webdesign for enmandsvirksomheder og hobbyfolk. Har tidligere ejet og kørt www.curlysworldoffreeware.com hvor jeg sammen med andre ligesindede brugere fra hele kloden promoverer kvalitets freeware (gratis) spil. Er nu tilknyttet Youtubekanalen Skæv Strøm, sammen med Martin Exner og Nick Holmberg. Vi kører også podcasten Skæv Strøm Snak.

Lukket for kommentarer.